کاروان یول گئتدی چاتدی یولدا دیر راهبه

نثر مطلب مقتلون صفحات اخبارینده دور

گون باتان چاقی قشون دوشدی کنار دیرده

 گیتمه قالما ؛ حکمی یولدا کوفه اشرارینده دور

وردیلار خیمه اوچولده بزم عشرت قوردولار

سفره باده او قومون مست خمّارینده دور

قویدیلار صندوقه سلطانون باشین قفل ایتدیلر

بیلمدیلر آی او باشون تحت انوارینده دور

دست معنا قفل زندان جفانی سیندیرار

قدرت مطلق شهید عشق دادارینده دور

دامن صحرا اولوب آل عبانون منزلی

اَلوِلا اهلی بلانون بند دشوارینده دور

بیر بلوک شوریده دل سر در گریبان اگلشوب

گلشنی ویران اولانلار فکر گلزارینده دور

بالش و بستر یوخیدی سر به زانو یاتدیلار

دم به دم یا هو دیَنلر مثل یاهو یاتدیلار

بلبلان باغ عصمت ویردی شهپر شهپره

بعضیسی قویدی قولی اوسته باشینی بعضی یره

زلفی آشفته خانم قیزلار وسطده یاتدیلار

دور ایدوب اطرافینی وردی بیوکلر دایره

خواب شیرینه گیدوبلر خسته گوزلر یوخلادی

ترپدوبدور تللرین یل پرده چکدی یوزلر

سینه صاف سماده ماه و انجم تابناک

کهکشانلار دا نمودار اولموش آیری منظره

نوعروس لیلی ایتمیش نور مه سیمین قبا

نورینیارزان ایدوب نورافکن خلقت یره

سید السجادیلنزینب ایکی شب زنده دار

یوز دوتوبلار ساحت اعلای حق داوره

بیر بی بی بیر قارداش اوغلی مکتب توحید آچوب

سجده پر شور ایده لر کردگار اکبره

قانلی باش صندوقیده فوج قراول دوره ده

بانگ نوشانوش لشگر قوزانوبدور گوگلره

گوردیلر بیر ال ظهور ائتدی  دوتوب آهن قلم

راهبون دیوار دیدرین اوخشادوبدور دفترده

یازدی دیواره اَتَرجوا امّه قَتلَت حسین

حالت بهت و تعجب یوزوروبدور لشگره

قاچدی بیر دسته اودست معنوینی دوتماقا

دست حق ال ویرمدی لیکن او قوم خودسره

گچدی بیر آز ظاهر اولدی آستین غیبیدن

یازدی بیر جمله اشاره ایتدی روز محشره

ئولدورب هر کیم حسینی یوخ شفاعت حشریده

اولماسون امّید لطف خاتم پیغمبره

سومین دفعه او ال درج ایتدی بیر محکم کلام

منتظر اولسون حسین ئولدورنلر کیفره

دشمن آیات قرآندور حسینون دشمنی

قاتلی قاتلدی هم پیغمبره هم حیدره

الغرض فوج قراول یاتدی وحشتلن گئجه

راهبون بختی اویاندی روحی تاپدی سیطره

معنوی سسلر ایشیتدی دیره سالمش طنطنه

بو گیجه حاشا دیدی راحت گیدم من بستره

روزن دیردی آچوب اطرافینه قیلدی نگاه

گوردی ماوادور او صندوقی که راس اطهره

مطلع انوار اولوبدور کاسه خورشید تک

لمعه لمعه روشنی قالخور سپهر اخضره

آسماندان دم به دم فوج ملک ایلور نزول

زایر معنا دولوب اول وادی پهناوره

کعبه تک ایلور ملکلر دور صندوقی طواف

هر فرشته شوط ایدن وقته سلام ایلور سره

یا حسین یا بن رسول الله سلام اولسون سنه

بو گیجه توفیق اولوب شاها یتیشدوک محضره

سن او سلطان عظیم الشان سن روح الامین

شهپری اوسته قوناق گتدی مقام برتره

سن همان شه سن بلادن قورتاروبسان فُطرُسی

سن همان شه سن بابون گویلرده گئتدی منبره

سورتوروک باشون اولان صندوقه بو شهپرلری

قصدیمیز حمل تبرکدور گیدنده گویلره

بیز ملک لرده  لیاقت یوخ دوداقوندن ئوپک

بو ایشی شایسته دور اوغلی ئولن زهرا گوره

گوردی بو اوضاعی راهب قلبی اوللدی هولناک

صبحوقتی گلدی یوز دوتدی گروه کافره

گلدی گفتاره امیر لشگروز کیمدور دئدی

وار سوالیم ایستورم سرلشگروز پاسخ ویره

خولینی وئردی نشان پیر کنشته اشقیا

روبرو اولدی او نامرد و عدالت گستره

خولیدن آلدی خبر سویله نه وار بو جعبه ده

نیمه شب قالخوردی نوری گنبد نیلوفره

راس مرد خارجیدور سویلدی صندوقیده

نهضت ایتمشدی فنا ایتسون یزیدی یکسره

سویلدی آدین بیان ایله دیدی آدی حسین

فاطمه دخت پیمبر اوغلون ساتموسوز سیم و زره

سهلیدور قرآن سیزه لعنت اوخور انجیلیده

قابل لعنتدی هر کیم خیرینی ساتسا شره

زحمت پیغمبر اسلامه قیمت قویمادوز

صفحه تاریخده اعرابه حرمت قویمادوز

ایستورم تاریخیده بیر افتخار اولسون منه

سیز حسین باشینویرون دیریمده یار اولسون منه

نصب شبدن چشمه اسلامه عطشان اولموشام

جرعه نوشی اولماسام صدقیله عار اولسون منه

فاطمه اوغلی گرکدور دیریمه وئرسون صفا

مسلک عرفاندا صاحب اختیار اولسون منه

سفره فیضینده فکریم وار اولام من ریزه خوار

ایستورم سفرمده عیسی ریزه خوار اولسون منه

ایستورم طوق صلیبی گردنیمدن رد ایدم

گردنیمده طوق اسلام اعتبار اولسون منه

ویرمرم خولی دئدی راهب بو باشی من سنه

قورخورام دشمن یزید فتنه کار اولسون منه

پیر روشندل وئروبدور خولیه بیر کیسه پول

پول دیدی گئتسون ولی خوش روزگار اولسون منه

ادی اونمیندرهمه قانلی باشین بیر ساعتین

قوی دیدی عمرون خزانی نوبهار اولسون منه

یوسف عشقی اوجوز ساتدوز وای اولسون سیزلره 

طول عمرومده بو آل ویر یادگار اولسون منه

خولی آچدی جعبه نی باشی ویروب نصرانیه

ویر دیدی مهمان شه والا تبار اولسون منه

قانلی باشی آلدی دقت ایلدی سیماسینه

دیرده همدم دیدی بو گلعذار اولسون منه

چوخ گوزلدور صورتی افسوس کول آثاری وار

لکّه قویسام بو گوزل صورتده عار اولسون منه

سو دگل لایق گرک مشک و گلابیلن یووام

تا جمال حق نماسی آشکار اولسون منه

میزبان اهل دل اولسا دینجلر یورقون قوناق

میهمان دینجلسون اجر بی شمار اولسون منه

قانلی باشی شست و شو ایتدی قویوب سجّادیه

قیمت عشقیم دیدی خوشدور بیان اولسون منه

ای یاراسی مرحمه حسرت قالان منلن دانش

صومعه ام قصر بهشت لاله زار اولسون منه

بوینوما سالدیم قرا اولدوم عزادارون آقا

زندگی دنیاده سنسیز ناگوار اولسون منه

گل دیله دیندیر منی انجیلیدنده ال چکوم

عهد ایدوم بوندانصورا قرآن شعار اولسون منه

رخصتون اولسا حسینیّه دوزلدوم دیریمی

سجده گاهیم خانه عشق و نگار اولسون منه

گنبد دیره و یا بیر قاره پرچم نصب ایدوم

حشره تک مبهوت چرخ کجمدار اولسون منه

خوشدی یازسام شقّه پرچ مده یا مظلوم حسین

پرچمین گورسون کمک هر رهگذار اولسون منه

راضی اولسان باشیوی محرابیده دفن ایلیوم

باشوه هر گون دونوم کسب وقار اولسون منه

قیلدی فرمایش حسین توحیده اقرار ایله سن

مُسلم اوُل جنت ده قصرون همجوار اولسون منه

گوزلریمدولموشدی مقتلده یودون خاکسترین

حرمت ایتدون قویمادون کولدن فشار اولسون منه

اللریم یوخدور سیلردیم گوزده کی گوز یاشوی

دوزمزیدیم من او گوزلر اشگبار اولسون منه

من حسین کیم منه ساری گوتورسه بیر قدم

مین قدم گللم یقین امیدوار اولسون منه

پاک عزاداریم و یا زوّاریم ئولسه قوخماسون

قبرینون اوّل شبینده انتظار اولسون منه

باشیمی دفن ایتمه قوی چوللرده سرگردان گزوم

هر باخاندا باشیمه زینب خمار اولسون منه

فاطمه اوغلی مگر عیسادی دار اوستن قاچا

شامه جک هر گون گرک تکلیف دار اولسون منه

ویرمرم مین بیله دیره خیزرانون خیرینی

بوسه آلماقدا اودا معشوقه یار اولسون منه

مانعی یوخدی گوزومدن دیشلریمدن ئوپسه ده

مجلس شُربون گرک تالاری تار اولسون منه

گُل نثار ایللّه سلطانه گلی من نیلورم

طشتده ئوز لبلریم گوهر نثار اولسون منه

قانه باتمیش لبلریمله دمبدم یاهو دیوم

خالقیم باخسون ئوزی قیمت گذار اولسون منه

انتقامیم آلماقا مجلسده دیلّنسون باجیم

منطق برّانی مثل ذوالفقار اولسون منه

"انورم" بو نوحه نون نظمینده پرشور اولموشام

ارزشی وار دفتریمده شاهکار اولسون منه

(من کلام : انور اردبیلی)